Vol. 10, br. 1

Riječ urednika
PDF


Liječenje prijeloma potkoljenice u dječjoj dobi
A. Antabak
PDF


Novi kirurški postupak za liječenje morbidne pretilosti
M. Bekavac Bešlin
PDF


Upotreba staplera u onkološkoj kirurgiji rektuma povećava incidenciju niskih anteriornih resekcija: 11 godina iskustva (1996.-2006.)
G. Augustin, D. Smuđ, M. Majerović, E. Kinda, T. Kekez, P. Matošević
Sažetak | PDF


Incizijska hernija nakon operacije zbog divertikularne bolesti
Z. Adamova
Sažetak | PDF


Krvareći Meckelov divertikul - laparoskopski pristup
I. Černi, B. Breznikar, M. Štante
Sažetak | PDF


Anoreksična pacijentica s ekstremnom dilatacijom želuca
E. Dijan, J. Mihanović, N. Jović, E. Domini, I. Rakvin, T. Vanjak
Sažetak | PDF


Rijetka lokalizacija neuroblastoma u zdjelici
S. Ćavar, M. Bogović, D. Papeš, S. Sršen-Medančić, H. Jednačak,
T. Zah-Bogović, A. Antabak, I. Sabolić-Pipinić, M. Pasini, T. Luetić

Sažetak | PDF


In memoriam
PDF


ACTA CHIRURGICA CROATICA (cijeli časopis)
PDF