Vol. 12, br. 1

Izvješće o zbrinjavanju ratnih ozljeda arterija zakrpom od prednjeg lista ovojnice ravnog trbušnog mišića
J. Husar
PDF


Jednodnevna kirurgija kao sastavni dio moderne bolnice 21. stoljeća
A. Antabak, I. Šeparović
PDF


Višestruko otporni mikroorganizmi i kirurška antibiotska profilaksa - prevalencija u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice
A. Gverić-Grginić, R. Grozdek, Z. Bošnjak, T. Bošnjak, A. Budimir
Sažetak | PDF


Meta-analiza učinkovitosti laparoskopskog liječenja u jednom aktu u usporedbi s endoskopskim liječenjem simptomatskih žučnih kamenaca i žučnih kamenaca u glavnom žučovodu u više akata
O. Ajayi, B. D. Dimitrov, M. Barry, M. R. Kell
Sažetak | PDF


Mogu li faktori rizika biti bolji prediktori rane akutne mezenterijalne ishemije od laboratorijskih i slikovnih pretraga?
Retrospektivna studija i algoritam za ranu intervenciju

Z. Fiolić, G. Augustin, Ž. Jelinčić, P. Matošević
Sažetak | PDF


Kirurški tretman stres prijeloma vrata bedrene kosti bez nazočnosti endokrinološkog komorbiditeta kod amaterske sportašice
N. Daraboš, I. Vlahović
Sažetak | PDF


Operativno liječenje ingvinalne hernije kod djece pomoću minimalno invazivne PIRS tehnike
K. Golc, N. Skutnik
Sažetak | PDF


Nekrotizirajući solitarni divertikulitis cekuma
Z. Sudar Magaš, S. Magaš, B. Fila
Sažetak | PDF


Orbitalni kavernozni hemangiom
R. Škarica, B. Zdilar, D. Rašić, M. Harapin, T. Andabaka, J. Fudurić, Z. Zadro,
M. Martinac, A. Šoštarić Zadro, M. Kordić

Sažetak | PDF


Osvrti
6. hrvatski kirurški kongres - Zagreb
Stručni sastanak - Nova Gradiška
M. Majerović
PDF


In memoriam
PDF


ACTA CHIRURGICA CROATICA (cijeli časopis)
PDF