Vol. 9, br. 1

Riječ urednika
PDF


Hrvatski trauma sustav - je li nam potreban?
T. Antoljak
Sažetak | PDF


Akutni abdomen kod trudnica i babinjača
M. Majerović, G. Augustin
Sažetak | PDF


Ukotvljena intramedularna osteosinteza prijeloma donjih ekstremiteta u OB Karlovac
Ž. Korać, N. Božić-Božo, B. Bakota, A. Janković, Z. Grbačić
Sažetak | PDF


Unutarstanični signalni putevi u karcinogenezi kolorektalnog tumora
S. Badžek, V. Lesko Kleković, S. Pleština, J. Prejac, M. Majerović, G. Augustin
Sažetak | PDF


Naša iskustva u primjeni Tachosila® u hepatobilijarnoj kirurgiji
M. Škegro, O. Deban, G. Pavlek
Sažetak | PDF


Strijelna ozljeda abdomena
D. Korolija-Marinić, G. Pavlek, G. Augustin, I. Krhen, P. Matošević, M. Škegro
Sažetak | PDF


Kirurško liječenje prijeloma potkoljenice
I. Koprivčić, I. Lovrić, G. Kondža, V. Farkaš, M. Babić
Sažetak | PDF


Prijelomi distalnog okrajka nadlaktične kosti kod djece
V. Farkaš, I. Lovrić, G. Kondža, I. Koprivčić, M. Rimac
Sažetak | PDF


Ozljede glave
J. Husar, I. Oserohwovo
Sažetak PDF


Osvrt na stručni skup
PDF


In memoriam
PDF


ACTA CHIRURGICA CROATICA (cijeli časopis)
PDF