Vol. 13, br. 1

Izolirana traumatska dislokacija proksimalnog tibiofibularnog zgloba: kliničko-radiološka korelacija i pregled literature
R. Igrec, J. Igrec, G. Kozjak, I. Petran-Kozjak
Sažetak | PDF


Povijesni pregled razvoja intramedularne osteosinteze prijeloma dugih kostiju
D. Bobovec, M. Majerović, L. Jurlin
Sažetak | PDF


ALPPS - novi pristup u liječenju uznapredovalih tumora jetre
B. Romić, I. Romić, M. Škegro, T. Baotić, I. Petrović, O. Deban, G. Pavlek, J. Žedelj
Sažetak | PDF


Kirurgija u dnevnoj bolnici
A. Antabak, D. Papeš, I. Fabijanić, T. Luetić
Sažetak | PDF


Kile, kiurgija aorte i pregled literature incizijskih hernija
F. A. Farrugia, N. Zavras, P. Tzanetis, G. Martikos, D. Sotiropoulos, N. Koliakos
Sažetak | PDF


Kongestivno zatajenje srca i edem donjeg ekstremiteta kao kasni nastavak neprepoznate ilijačne arteriovenske fistule
M. Petrunić, T. Meštrović, Y. Lončarić, J. Figl
Sažetak | PDF


Familijarna kavernozna angiomatoza: prikaz obitelji s multiplim intrakranijalnim lezijama
R. Mitić, N. Stojanović, Z. Radovanović, L. Rasulić
Sažetak | PDF


Pleomorfni liposarkom
M. Radić, M. Raič, D. Mijatović
Sažetak | PDF


In memoriam
PDF


ACTA CHIRURGICA CROATICA (cijeli časopis)
PDF