Vol. 1, br. 1

Riječ urednika
PDF


Laparoskopska kirurgija u liječenju morbidne pretilosti: prva iskustva sa švedskom podesivom želučanom vrpcom u KB Sestre milosrdnice
B.D. Franjić, Z. Puljiz, T. Grgić, A. Matejčić, M. Bekavac-Bešlin
Sažetak I PDF


Portosistemski šant u liječenju krvarenja iz varikoziteta jednjaka
M. Uravić, A. Depolo, N. Petrošić, D. Vukas, V. Rahelić, M. Zelić, G. Bačić, M. Gudelj, F. Milotić, H. Grbas
Sažetak I PDF


Laparoskopska funduplikacija
D. Velnić, D. Košuta, J. Rukavina, M. Tomičić
Sažetak I PDF


Laparoskopska kirurgija kolona
Z. Perko, D. Kraljević, N. Družijanić, J. Juričić. I. Tomić, A. Baković, Ž. Mimica, A. Petričević, I. Baća, D. Krnić, K. Bilan
Sažetak I PDF


Liječenje kronične analne fisure subkutanom lateralnom internom sfinkterotomijom
M. Miočinović
Sažetak I PDF


Kirurški postupak i urološke komplikacije u transplantaciji bubrega
P. Orlić, D. Vukas, G. Velčić, A. Maričić, R. Oguić, v. Mozetić
Sažetak I PDF


Maligni gastrointestinalni stromalni tumor želuca
Z. Puljiz, B.D. Franjić, A. Matejčić, M. Bekavac-Bešlin
Sažetak I PDF


Unutarnja fiksacija i avaskularna nekroza glave bedrene kosti nakon prijeloma - otvorena ili zatvorena redukcija?
F. Husinec, B. Župančić, W. Hammoud
Sažetak I PDF


Rak dojke u muškaraca
D. Košćak, Đ. Vlašić, N. Mesar, Z. Sudar-Magaš
Sažetak I PDF


Neki aspekti interdisciplinarnog rada u suvremenoj kirurgiji
M. Štulhofer
Sažetak I PDF


In memoriam
PDF


ACTA CHIRURGICA CROATICA (cijeli časopis)
PDF