Vol. 3, br. 1

Ljevkasta prsa i operativna metoda po Nussu
M. Žganjer, I. Cigit, A. Čizmić, B. Župančić
Sažetak I PDF


Kirurško liječenje karcinoida pluća
A. Petričević, N. Ilić, J. Banović, J. Juričić, M. Ercegović, M. Šitum, S. Cvitanović, S. Tanfara
Sažetak I PDF


Operativno liječenje komplikacija Monteggia prijeloma u djece
I. Bumči, Ž. Markovac, B. Župančić, T. Vlahović, M. Žganjer
Sažetak I PDF


Osvrt na ratne ozljede prsnog koša u Domovinskom ratu - retrospektivna studija 454 ranjenika liječenih u razdoblju 1992.-1995. godine
A. Petričević, N. Ilić, J. Bunclić
Sažetak I PDF


Tupa trauma abdomena u OŽB Požega 1994.-2003. godine
Lj. Begić, S. Sabalić, D. Gverić, D. Šimleša, Ž. Glavić
Sažetak I PDF


Tuberkuloza gastrointestinalnog trakta
D. Košćak, J. Lovrić, K. Košćak
Sažetak I PDF


Nelinearni razvoj medicine u staroj Mezopotamiji
M. Čavka, V. Čavka, T. Madžar, H. Čavka, B. Olujić, Ž. Bušić
Sažetak I PDF


In memoriam
PDF


ACTA CHIRURGICA CROATICA (cijeli časopis)
PDF