Vol. 8, br. 1

Riječ urednika
PDF


Transplantacija jetre u dječjoj dobi u Hrvatskoj
M. Bogović - Tim za transplantaciju jetre
Sažetak I PDF


Simultana operacija aneurizme abdominale aorte i istodobni polu-maligni tumor abdominalnog zida
M. Petrunić, T. Meštrović, D. Mijatović, J. Figl, I. Ilić
Sažetak I PDF


De Garengeot hernija
T. Grgić, I. Šuvak
Sažetak I PDF


Kongenitalni hiperinzulinizam - kirurško liječenje i komplikacije
M. Bogović, S. Batinica, T. Luetić, A. Antabak, S. Ćavar, S. Sršen-Medančić
Sažetak I PDF


Endokarditis aortne valvule: kasna komplikacija eksplozivne ozljede
T. Kopjar, H. Gašparović, B. Biočina
Sažetak I PDF


Kirurško liječenje paravalvularnog apscesa u bolesnika na hemodijalizi
Kirurško liječenje paravalvularnog apscesa u bolesnika na hemodijalizi I. Šafradin, A. Lekić, S. Ivanković, B. Biočina
Sažetak I PDF


Pretjerana nekroza dojke nakon uzimanja jedne interne mamarne arterije
Z. Vlajčić, R. Žic, Z. Stanec
Sažetak I PDF


Liječenje gornjih ekstremiteta tijekom rata u jugozapadnoj Hrvatskoj
T. Cicvarić, M. Uravić, H. Štalekar, A. Šustić, A. Protić, T. Tadin
Sažetak I PDF


Osvrt na stručni skup u Gospiću
PDF


Acta Chirurgica Croatica (cijeli časopis)
PDF